Svenska

JASMUHEEN – Svenska – SWEDISH

Videos: YouTube Playlist Swedish & Svenska Publisher för Jasmuheen böcker

  • Drottningens Agenda (Queen’s Agenda) – Under en tid nu har vår planet upplevt vad somliga skulle kalla uppvaknandet av det Gudomliga Feminina. Denna energi finns i allt liv och det bär med sig en mycket speciell frekvens som svarar på den kollektiva strävan efter harmoni i vår värld. Vissa säger att denna energi har uppstått inom vårt matrix som svar på vår egen önskan om en fredligare värld. Eftersom denna energi uppstår inom oss avslöjar den vår intuitiva natur, vårt medkännande hjärta och det för med sig lösningar som kan förena och harmonisera vår värld.
  • Vad … i … all … världen … är …. på … gång? (What on Earth) – Enligt våra metafysiker och de som studerar vetenskapen om energfält är vår planet på väg att födas in i en ny dimension. Medan vi inte kan kontrollera den naturliga utvecklingen hos denna födelseprocess, kan vi kontrollera dess smidighet. Genom att förstå de grundläggande harmonifälten, kan vi delta i denna födelseprocess på ett glädjefyllt sätt. Klarhet och medvetenhet förser oss med större valfrihet så att vi kan släppa rädsla och kamp och istället omfamna denna förändring med kärlek.
  • Gaias Sång (Gaia’s Song) – En gång för mycket längesedan i mitten av Vintergatans universum fanns en stor blå planet vari det levde en mycket kärleksfull varelse. Denna varelse kallades Gaia och för eoner sedan hade Gaia fått en stor välsignelse. Detta var möjligheten att hålla en rymd av kärlek för livet att växa och blomstra i.
  • Leva På Prana Permanent Fred (Pranic Living) – Tanken om prana som näring har funnits sedan tidernas begynnelse. Enligt det Universella Sinnet och Akashakrönikan, fanns en tid där alla varelser hölls vid liv av Pranakraft. Prananäring är förmågan att attrahera och sedan absorbera – från den universella livskraften – alla näringsämnen, vitaminer och mineraler man behöver för att upprätthålla en hälsosam fysisk, känslomässig, mental och andlig varelse. Att leva på prana handlar om att frigöra och stärka en naturlig inre resurs så att det mänskliga systemet förbrukar mindre av jordens resurser.
  • Enhet  (Oneness) – Enligt många metafysiker, och våra Ursprungsbefolkningar, existerar vi i ett nät av Enhet, var och en av oss sammanlänkade med allting, likt en cell i det Levande Fältet av Intelligensen. Vad vi gör och hur vi lever påverkar oss alla och präglar vibrationen i detta nät.
  • Meditations Magi (Meditation Magic) – Det sägs att meditation är en ren och fulländad koncentration på en ren och fulländad punkt. Människor dras till att meditera av många orsaker, för att njuta av tillstånd av djup inre frid, för att bada i strömmarna av den djupaste kärleken som flödar inom oss, för att nå klarhet, högre visioner och intuitiva insikter, för att bli sundare psykiskt, känslomässigt, mental och andligt, för att förstå och uppleva de osynliga världarna hos det INRE-NÄTET, en del mediterar för att få kontakt med den kärleksfulla intelligensen i världarna mellan dimensionerna. Några mediterar för att ladda ner data från det oändliga fältet av kärlek och visdom, från det matrix som stöder skapelsen; några mediterar för att lyssna till, och känna, sin gudinneliga essens, den som ger oss liv.

Svenska Publisher för Jasmuheen böcker

Publisher for Jasmuheen’s BöckerREGNBAGSFORLAGET Horndal E-mail: [email protected]

Books Published: Leva på Ljus (Living on Light); Ljusambassadörer (Ambassadors of Light) 

SWEDEN - Living on Light  SWEDEN - Ambassadors of Light