Norsk

JASMUHEEN – NORSK

Videos: YouTube Playlist Norsk-Norwegian

  • Hva … I ALL VERDEN … er det som skjer? (What on Earth) – En kort video av Jasmuheen om situasjonen planeten Jorden befinner seg i, og om planetens forandringer og transformasjoner. Laget for Fredens Ambassade. Musikk av http://www.fantuzzimusic.com/
  • Dronningens Agenda (Queen’s Agenda) – Video av Jasmuheen på vegne av Fredens Ambassade, som forteller om Ambassadens programmer, prosjekter, og forteller om det Guddommelige Feminines økende tilstedeværelse. En ny energi har gradvis dukket opp på vår planet. Noen vil kalle energien for det Guddommelige Feminine.
  • Gaia’s Sang (Gaia’s Song) – En kort fortelling som gir innsikt om dagens forandringer i vår verden. Skrevet av Jasmuheen for Embassy of Peace (Fredens Ambassade). Musikk av Fantuzzi. www.fantuzzimusic.com. Oversettelse til norsk ved Bjørn Erik Nordås www.inspiritualization.com.
  • Meditasjon Magi (Meditation Magic) – Innsikt i fordelene ved meditasjon, med levende bilder, og med musikk fra Inspiritualization.com. Meditasjon er et av de 8 punktene i “Lekre Livstiler” Programmet som Jasmuheen og Fredens Ambassade fremmer. Det er blitt sagt at meditasjon er ren og perfekt konsentrasjon på et rent og perfekt punkt…
  • Enhet (Oneness) – Ifølge mange metafysikere, og ifølge våre urfolk, eksisterer vi Enhetlig i ett nett hvor vi er vevd sammen med alle ting som eksisterer, som en celle i Kroppen til Det Intelligente Feltet. Hva vi gjør, og hvordan vi lever, påvirker oss alle, og setter vibrasjons avtrykk i veven.
  • Et Pranisk liv for Permanent Fred (Pranic Living) – Ideen om prana som næring har eksistert siden tidens opprinnelse. Både det Universielle Sinnet, og Akashas nedtegninger, beskriver at det fantes en tid hvor alle vesener nærte seg av den praniske kraften. Pranisk næring handler om evnen til å tiltrekke seg og absorbere – fra den universielle livskraften – alle næringstoffer, vitaminer og næring som en trenger for å opprettholde en liv med god fysisk, emosjonell, mental og spirituell helse.
  • Jasmuheen snakker om hennes besøk hos 60 Minutes & mer – Jasmuheen om “60 minutes”, Wikipedia & mer. “60 Minutes” er et Australiensk versjon av det Amerikanske TV-Programmet med samme navn. Intervju med Jasmuheen for Fredens Ambassade.Følgende data er utdrag fra Jasmuheens bok PRANA PROGRAMMET med ytterlige insikter.